Οι υπηρεσίες μας.

Φορτώσεις - Εκφορτώσεις
1.

Φορτώσεις
Εκφορτώσεις

Για κάθε τύπο ανυψωτικού μηχανήματος

 • Εκπαιδευμένο προσωπικό
 • Χειριστές ανυψωτικών
 • Αυστηρό πρόγραμμα εκπαίδευσης
 • Τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας
Συσκευασία - Αποσυσκευασία
2.

Συσκευασία
Αποσυσκευασία

Με συνέπεια και υπευθυνότητα

 • Εκπαίδευση σε μεθόδους συσκευασίας
 • Ανασυσκευασία εμπορευμάτων
 • Συσκευασία τροφίμων
 • Τήρηση πρωτοκόλλων συσκευασίας
Περισυλλογή παραγγελιών
3.

Περισυλλογή
παραγγελιών

Σύγχρονες μέθοδοι περισυλλογής

 • Συλλογή παραγγελιών με λίστα
 • Με χρήση scanner
 • Με ακουστικά (voice picking)
 • Με γυαλιά (vision picking)
Καθαρισμοί - Τακτοποίηση
4.

Καθαρισμοί
Τακτοποίηση

Υψηλά πρότυπα υγιεινής

 • Καθαρισμός εξωτερικών χώρων
 • Καθαρισμός χώρων αποθήκης
 • Περισυλλογή απορριμάτων συσκευασιών
 • Διαχωρισμός απορριμάτων για ανακύκλωση