Η εταιρία μας διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό έτσι ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των σύγχρονών εταιριών Logistics. H Human Dynamics με το προσωπικό που διαθέτει μπορεί να υποστηρίξει την συλλογή προϊόντων (picking) σε αποθήκες που είναι χωροταξικά και μηχανογραφικά δομημένες είτε με την λίστα συλλογής προϊόντων (Picking list) είτε με την χρήση Remote Frequency (RF) συστημάτων.