Η Human Dynamics διαθέτει εξιδεικευμένο προσωπικό που μπορεί να κάνει φορτώσεις προϊόντων είτε χειρονακτικά είτε με χειρισμό εξιδεικευμένων ανυψωτικών μηχανημάτων. Στις φορτώσεις μπορούμε να κάνουμε ανα-παλετοποίηση για πλήρη εκμετάλλευση του όγκου κάθε μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιείτε, ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των προϊόντων που θα φορτωθούν.